Names of the villages that inhibits Sikh Rajput Baradari in Punjab, Haryana and Rajasthan States of Indian Republic:

Name of Village District State Last Name
11Z Sri Ganganagar Rajisthan Parmar (Panjaur, Mayopatti), Parhar  (Kalra), Luddu (Dohlran) & Minhas (Daroli, Paldi)
22H (Teh Karanpur) Sri Ganganagar Rajisthan Minhas (Paldi & Daroli)
23ML Sri Ganganagar Rajisthan Minhas (Daroli, Damunda)
24ML Sri Ganganagar Rajisthan Minhas (Daroli, Damunda), Jaswal (Narur)
2V Sri Ganganagar Rajisthan Perhar (Kalra)
3TK Sri Ganganagar Rajisthan Saroya (Dihana & Chukhiara)
42H Sri Ganganagar Rajisthan Saroya (Chukhiara)
4KND (Block Anoopgarh) Sri Ganganagar Rajisthan Saroya (Dihana)
Ajnoha Hoshiarpur Punjab Parmar, Janjua
Alawalpur Jalandhar Punjab Parhar, Puar
Baddon Hoshiarpur Punjab Parmar
Baghana Kapurthalla Punjab Janjua, Parmar, Minhas
Bahadurgarh Fatehgarh Sahib Punjab Minhas
Bariana Kapurthalla Punjab Saroya
Baso Majara Ambala Haryana Chauhan
Bham Hoshiarpur Punjab Jaswal
Bhamarsi Fatehgarh Sahib Punjab Jaswal
Bharri Fatehgarh Sahib Punjab Janjua
Bhogpur Jalandhar Punjab Minhas, Parmar, Saroya, Bhatti
Bhungarni Hoshiarpur Punjab Saroya, Minhas
Binjon Hoshiarpur Punjab Parmar, Panwar
Bohan Hoshiarpur Punjab Saroya
Chagran Hoshiarpur Punjab Puar
Chairan Hoshiarpur Punjab Parmar, Minhas, Jaswal, Parhar
Chuhana Jalandhar Punjab Bhatti, Puar, Parhar
Chuharwali Jalandhar Punjab Minhas, Parmar, Parhar
Chukhiara Jalandhar Punjab Saroya
Damunda Jalandhar Punjab Minhas, Janjua
Dandian Hoshiarpur Punjab Doad, Parmar
Daroli Kalan Jalandhar Punjab Minhas
Daroli Khurad Jalandhar Punjab Minhas
Dayalpur Fatehgarh Sahib Punjab Minhas, Jaswal
Dhador Jalandhar Punjab Minhas, Parmar, Bhatti, Puar, Saroya
Dhadori Jalandhar Punjab Minhas, Parmar, Bhatti, Puar, Saroya
Dhogri Jalandhar Punjab Minhas, Parmar, Bhatti, Puar
Dhollan Ludhiana Punjab Parmar, Minhas, Parhar, Chauhan
Dihana Hoshiarpur Punjab Janjua, Saroya, Parmar
Dohalran Hoshiarpur Punjab Luddu
Doodpur Jalandhar Punjab Minhas, Bhatti
Gahaur Jalandhar Punjab Parhar, Minhas, Parmar
Ghurial Jalandhar Punjab Puar, Bhatti
Gujratan Jalandhar Punjab Parmar, Parhar
Jalbhein Jalandhar Punjab Saroya
Jalpotan Jalandhar Punjab Minhas, Bhatti, Parhar
Jalwhera Hoshiarpur Punjab Doad, Manj
Jangliwal Hoshiarpur Punjab Parmar
Jasso Majara Patiala Punjab Chauhan
Jiwanwala Faridkot Punjab Janjua, Minhas, Parmar, Saroya
Joga Bhathinda Punjab Bhatti
Kakkar Majra Ambala Haryana Chauhan
Kalra Jalandhar Punjab Parhar
Kamam Nawan Shahar Punjab Parmar, Parhar, Bhatti
Kandhola Jalandhar Punjab Parmar, Minhas
Karnana Nawan Shahar Punjab Parhar
Khanyian Fatehgarh Sahib Punjab Janjua, Minhas
Khiala Jalandhar Punjab Puar, Bhatti, Minhas
Khuradpur Jalandhar Punjab Minhas
Khurampur Kapurthalla Punjab Minhas, Parmar, Parhar, Jaswal
Kot Issey Khan Moga Punjab Chauhan
Kotkapura Faridkot Punjab Saroya, Parmar
Kukowal Hoshiarpur Punjab Janjua, Parhar
Ladhewalli Jalandhar Punjab Minhas, Puar, Bhatti, Parmar, Saroya, Parhar
Lutera Kalan Jalandhar Punjab Minhas, Parmar, Parhar
Lutera Khurad Jalandhar Punjab Minhas, Parmar, Parhar
Madaran Jalandhar Punjab Minhas, Puar, Parmar, Bhatti, Saroya
Mahalon Nawan Shahar Punjab Minhas
Majara Manna Singh Fatehgarh Sahib Punjab Janjua, Parmar
Majari Kishnewali (Jattan) Fatehgarh Sahib Punjab Janjua, Saroya, Minhas
Majari Ranian Fatehgarh Sahib Punjab Janjua
Mayopatti Kapurthalla Punjab Parmar
Mehatpur Hoshiarpur Punjab Puar
Mehtiana Hoshiarpur Punjab Parmar, Minhas
Mirapur Jalandhar Punjab Parmar, Parhar
Nadalon Hoshiarpur Punjab Parmar, Janjua
Nangal Hoshiarpur Punjab Rathore, Parmar
Narur Kapurthalla Punjab Jaswal
Padhiana Jalandhar Punjab Minhas
Paldi Hoshiarpur Punjab Minhas
Panchhat Kapurthalla Punjab Parmar, Bagol, Janjua
Pandori Rajputan Hoshiarpur Punjab Rathore
Panjaur Hoshiarpur Punjab Parmar, Bagol
Panjeta Ambala Haryana Minhas
Phoolewala Patiala Punjab Rathore, Chauhan
Phuglana Hoshiarpur Punjab Minhas, Parmar, Puar, Parhar
Rahon Nawan Shahar Punjab Minhas, Parmar, Parhar, Puar, Bhatti
Rampur Hoshiarpur Punjab Bhatti
Randhirgarh Kapurthalla Punjab Manj, Doad
Rania Moga Punjab Saroya, Bhatti
Rheehla Hoshiarpur Punjab Bhatti
Sahlon Nawan Shahar Punjab Bhatti
Samadh Bhai ki Moga Punjab Minhas, Parmar, Rathore
Sameja Kothi Sri Ganganagar Punjab Minhas (Paldi & Daroli)
Sangatpura Moga Punjab Chauhan, Minhas, Parmar
Sarhal Mundi Jalandhar Punjab Chauhan
Shri Hargobind Garh (Bhogpur) Kapurthalla Punjab Minhas, Parmar
Thakarwal Hoshiarpur Punjab Manj, Doad
Thaplan Hoshiarpur Punjab Toor, Panwar
Thindal Hoshiarpur Punjab Rathore, Parmar
Toderpur Hoshiarpur Punjab Janjua, Minhas, Jaswal, Doad, ParmarShare